Podporujeme tradici a historii

Tronošskému klášteru jsme předali finanční dar. Víme, že je v dobrých rukách a že bude použitý na smysluplnou věc.

Informace o pomoci

Tronošský klášter se nachází v regionu Podriní. Má dlouhou historii za sebou a věříme, že také dlouhou budoucnost před sebou. Podle pověstí byl původně mužský, nyní ženský, klášter vybudován na konci 13. století. Za dobu své existence byl svědkem mnoha změn, válek i epidemií. Přesto byl vždy spolehlivým útočištěm a místem, kde mniši přepisovali staré knihy a listiny. Na začátku 18. století zde byl dokonce sepsán tzv. Tronošský letopis, jeden z mála srbských psaných textů své doby. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k tomu, aby Tronošský klášter žil dál.

Chcete vědět více o projektu Tronošský klášter?

Kontaktujte nás.