Díky naší práci můžeme
pomáhat tam, kde je potřeba

Kde pomáháme?

Pomáháme dětem, které to nejvíce potřebují.

Usnadňujeme život těm, kteří to nemají jednoduché.

Proč nepomáhat i za hranicemi naší země?

Montessori znamená vědět, co děti potřebují.

Máme rádi srdcaře a podporujeme je v jejich nadšení.

Podporujeme tradici a historii.

Naše aktivity

Naši partneři jezdí téměř zadarmo.

Nikdy není pozdě si začít plnit své sny.

Píšeme o tom, co se skutečně děje.

Léčba závislosti MŮŽE být úspěšná.

Investice do projektu, který reaguje na potřeby 21. století.

Pořádáme tematické výlety.

Lidé, kteří stojí za Kapronou

Jsem vystudovaný statik, mám postgraduály z dalších oborů, jsem absolventem pestré škály škol a kurzů v oblastech finančnictví, filosofie, psychologie, zdraví… A čím dál více zjišťuji, jak toho málo vím. Možná ale právě díky absenci úzké specializace, a naopak dostatku mezioborových znalostí jsem mohl vést několik firem technického i jiného zaměření. Především však stmelit pestrý kolektiv Kaprony pod společnou vizí „dělat věci jinak“ a být přátelskou firmou pro partnery i zákazníky, firmou prospěšnou pro společnost.

Ing. Martin Šulc

člen představenstva

Jako absolvent FAMU jsem se po většinu profesního života věnoval výrobě a zajištění financování TV a filmových projektů pro tuzemsko i zahraničí. Po „sametové revoluci“ jsem v ČR zastupoval ekologicko-průmyslový holding Sarberg–Hoelter–Lurgi. Seznámil jsem se s nejnovějšími trendy v oblasti ekologizace energetiky a těžkého průmyslu. Poznal jsem, jak se v Evropě financují ekologické a sociální projekty. Martinova vize založení široce zaměřené, prospěšné a smysluplné nadační společnosti mne oslovila a zaujala! Neusilujeme o to, být největší nebo nejbohatší firmou v regionu, ale chceme přispívat k lepší informovanosti, vzdělanosti a spokojenosti lidí, kteří mají přirozený zájem o okolní svět jak po stránce ekonomické, tak i duchovní.

Mgr. Jiří Promberger

člen představenstva

Chcete se přidat?

Víme, že více lidí toho také více zvládne.
Jsme otevření spolupráci s každým, kdo se chce podílet na dobré věci a stát se tak součástí komunity Kaprona.