Naše práce
nám dělá radost

Všichni akcionáři i členové managementu Kaprony mají za sebou minimálně 25 let zkušeností ze samostatného podnikání i vedení firem. Naše zkušenosti a dovednosti jsme spojili dohromady a za 4 roky existence společnosti Kaprona se nám podařilo rozjet řadu inovativních projektů. Díky našim donátorům i komunitě přátel kolem nás se chystáme na další větší projekty, které vám v brzké době představíme.
Jakékoliv vaše náměty, pomoc, nebo spolupráce jsou vítané!

Spolupráce s Kapronou

Víme, že více lidí toho také více zvládne.
Jsme otevření spolupráci s každým, kdo se chce podílet na dobré věci a stát se tak součástí komunity Kaprona.

Lidé, kteří stojí za Kapronou

Jsem vystudovaný statik, mám postgraduály z dalších oborů, jsem absolventem pestré škály škol a kurzů v oblastech finančnictví, filosofie, psychologie, zdraví… A čím dál více zjišťuji, jak toho málo vím. Možná ale právě díky absenci úzké specializace, a naopak dostatku mezioborových znalostí jsem mohl vést několik firem technického i jiného zaměření. Především však stmelit pestrý kolektiv Kaprony pod společnou vizí „dělat věci jinak“ a být přátelskou firmou pro partnery i zákazníky, firmou prospěšnou pro společnost.

Ing. Martin Šulc

člen představenstva

Jako absolvent FAMU jsem se po většinu profesního života věnoval výrobě a zajištění financování TV a filmových projektů pro tuzemsko i zahraničí. Po „sametové revoluci“ jsem v ČR zastupoval ekologicko-průmyslový holding Sarberg–Hoelter–Lurgi. Seznámil jsem se s nejnovějšími trendy v oblasti ekologizace energetiky a těžkého průmyslu. Poznal jsem, jak se v Evropě financují ekologické a sociální projekty. Martinova vize založení široce zaměřené, prospěšné a smysluplné nadační společnosti mne oslovila a zaujala! Neusilujeme o to, být největší nebo nejbohatší firmou v regionu, ale chceme přispívat k lepší informovanosti, vzdělanosti a spokojenosti lidí, kteří mají přirozený zájem o okolní svět jak po stránce ekonomické, tak i duchovní.

Mgr. Jiří Promberger

člen představenstva

Kontaktní údaje

Ing. Martin Šulc

člen představenstva

strategie společnosti, spolupráce se zahraničními investory a bankami

Mgr. Jiří Promberger

člen představenstva

akvizice partnerů

Mgr. Marina Martinů Šulcová

ředitelka Školy plnění přání

vzdělávací centrum Škola plnění přání a projekt Odysseus

Ing. Ladislav Tyl

ředitel pro projektové řízení

řízení velkých investičních projektů

Ing. Petr Borský

finanční ředitel

ekonomika společnosti a projektů, spolupráce se zahraničím

Zuzana Polgáriová

provozní ředitelka

provoz společnosti, vedení marketingového a IT oddělení

Petr Zíka

ředitel divize pro CarSimply

dlouhodobý pronájem vozidla CarSimply

Zdeněk Slabý

koordinátor CarSimply

dlouhodobý pronájem vozidla CarSimply

Emailové spojení:

Kontaktní kanceláře

Centrála Praha

Hálkova 1406/2, 120 00 Praha 2

Pobočka Brno

Příkop 838/6, 602 00 Brno

Pobočka Tábor

Žižkovo nám. 19/19, 390 01 Tábor

Pobočka Karviná

Masarykovo náměstí 21/11, 733 01 Karviná

Podívejte se, co je u nás nového

KAPRONA, STAVEBNÍ A.S. – ve skupině Kaprona rozšiřujeme pole působnosti

Na základě potřeb našich partnerů vznikla v roce 2020 myšlenka rozšířit pole působnosti naší skupiny a angažovat se v oblasti rekultivace a stavebnictví. Následovala přípravní fáze, první pokusy a realizace menších zakázek. K založení vlastní společnosti, jsme přistoupili z kraje roku 2022. Díky pilné práce zkušeného realizačního týmu Kaprony stavební se tato naše společnost dynamicky

Pokračovat ve čtení