S každým naším projektem
se snažíme dělat svět lepší

Naše aktivity

Naši partneři jezdí téměř zadarmo.

Nikdy není pozdě si začít plnit své sny.

Píšeme o tom, co se skutečně děje.

Léčba závislosti MŮŽE být úspěšná.

Investice do projektu, který reaguje na potřeby 21. století.

Pořádáme tematické výlety.

Kde pomáháme?

Pomáháme dětem, které to nejvíce potřebují.

Usnadňujeme život těm, kteří to nemají jednoduché.

Proč nepomáhat i za hranicemi naší země?

Montessori znamená vědět, co děti potřebují.

Máme rádi srdcaře a podporujeme je v jejich nadšení.

Podporujeme tradici a historii.

Lidé, kteří stojí za Kapronou

Jsem vystudovaný statik, mám postgraduály z dalších oborů, jsem absolventem pestré škály škol a kurzů v oblastech finančnictví, filosofie, psychologie, zdraví… A čím dál více zjišťuji, jak toho málo vím. Možná ale právě díky absenci úzké specializace, a naopak dostatku mezioborových znalostí jsem mohl vést několik firem technického i jiného zaměření. Především však stmelit pestrý kolektiv Kaprony pod společnou vizí „dělat věci jinak“ a být přátelskou firmou pro partnery i zákazníky, firmou prospěšnou pro společnost.

Ing. Martin Šulc

člen představenstva

Jako absolvent FAMU jsem se po většinu profesního života věnoval výrobě a zajištění financování TV a filmových projektů pro tuzemsko i zahraničí. Po „sametové revoluci“ jsem v ČR zastupoval ekologicko-průmyslový holding Sarberg–Hoelter–Lurgi. Seznámil jsem se s nejnovějšími trendy v oblasti ekologizace energetiky a těžkého průmyslu. Poznal jsem, jak se v Evropě financují ekologické a sociální projekty. Martinova vize založení široce zaměřené, prospěšné a smysluplné nadační společnosti mne oslovila a zaujala! Neusilujeme o to, být největší nebo nejbohatší firmou v regionu, ale chceme přispívat k lepší informovanosti, vzdělanosti a spokojenosti lidí, kteří mají přirozený zájem o okolní svět jak po stránce ekonomické, tak i duchovní.

Mgr. Jiří Promberger

člen představenstva

Chcete se přidat?

Víme, že více lidí toho také více zvládne.
Jsme otevření spolupráci s každým, kdo se chce podílet na dobré věci a stát se tak součástí komunity Kaprona.