KAPRONA ONLINE, neboli webové stránky v novém kabátě

Život v Kaproně je tak barevný, mnohostranný a akční, že již stávající stránky neumí věcně obsáhnout všechny naše aktivity, projekty a směry. To byl ten důvod, proč jsme začali pracovat na novém vzhledu webového rozhraní. Snažíme se zkoordinovat a ucelit obrázek o nás a našich činnostech, zjednodušit jak tvář, tak obsah stránek. Chceme sdělit co nejjednodušším způsobem filosofii naší společnosti a lidí v ní, a tou je, že se vše snažíme dělat trošku jinak, než je obvyklé. Neplujeme s proudem, ale ani proti němu, jen volíme jiný směr, jinou perspektivu, jiné úhly pohledů. Projekty se snažíme směrovat tak, aby byly mnohostranně prospěšné, ať už Vám, našim donátorům a spolupracovníkům, tak i zdravému fungování společnosti.

Nyní jsme postoupili do druhé fáze, naše vize se zhmotňují, a tak již nyní můžete vidět výsledek naší snahy a spatřit náš nový web.