Naše práce nám umožňuje
dělat radost tam, kde je potřeba

Máme za sebou čtvrtstoletí zkušeností s vedením firem i projektů. Naším úkolem je tyto zkušenosti využít k rozvoji projektů Kaprony a moci tak pomáhat tam, kde je to skutečně potřeba.

Kaprona je živý organismus. Sdružuje lidi, které spojuje motivace dělat svět lepší.

Spolupráce s Kapronou

Víme, že více lidí toho také více zvládne.
Jsme otevření spolupráci s každým, kdo se chce podílet na dobré věci a stát se tak součástí komunity Kaprona.

Podívejte se, co je u nás nového

KAPRONA, STAVEBNÍ A.S. – ve skupině Kaprona rozšiřujeme pole působnosti

Na základě potřeb našich partnerů vznikla v roce 2020 myšlenka rozšířit pole působnosti naší skupiny a angažovat se v oblasti rekultivace a stavebnictví. Následovala přípravní fáze, první pokusy a realizace menších zakázek. K založení vlastní společnosti, jsme přistoupili z kraje roku 2022. Díky pilné práce zkušeného realizačního týmu Kaprony stavební se tato naše společnost dynamicky

Pokračovat ve čtení

Lidé, kteří stojí za Kapronou

Jsem vystudovaný statik, mám postgraduály z dalších oborů, jsem absolventem pestré škály škol a kurzů v oblastech finančnictví, filosofie, psychologie, zdraví… A čím dál více zjišťuji, jak toho málo vím. Možná ale právě díky absenci úzké specializace, a naopak dostatku mezioborových znalostí jsem mohl vést několik firem technického i jiného zaměření. Především však stmelit pestrý kolektiv Kaprony pod společnou vizí „dělat věci jinak“ a být přátelskou firmou pro partnery i zákazníky, firmou prospěšnou pro společnost.

Ing. Martin Šulc

člen představenstva

Jako absolvent FAMU jsem se po většinu profesního života věnoval výrobě a zajištění financování TV a filmových projektů pro tuzemsko i zahraničí. Po „sametové revoluci“ jsem v ČR zastupoval ekologicko-průmyslový holding Sarberg–Hoelter–Lurgi. Seznámil jsem se s nejnovějšími trendy v oblasti ekologizace energetiky a těžkého průmyslu. Poznal jsem, jak se v Evropě financují ekologické a sociální projekty. Martinova vize založení široce zaměřené, prospěšné a smysluplné nadační společnosti mne oslovila a zaujala! Neusilujeme o to, být největší nebo nejbohatší firmou v regionu, ale chceme přispívat k lepší informovanosti, vzdělanosti a spokojenosti lidí, kteří mají přirozený zájem o okolní svět jak po stránce ekonomické, tak i duchovní.

Mgr. Jiří Promberger

člen představenstva